math24

12 klasės matematikos testai

Aritmetinė progresija

Šiame teste tikrinamos žinios apie aritmetinę progresiją: jos bendrojo nario, pirmųjų n narių sumos formules. Paskutiniai uždaviniai skirti aritmetinės progresijos taikymams. Testą sudaro 18 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆

Geometrinė progresija

Šiame teste tikrinamos žinios apie geometrinę progresiją: jos bendrojo nario, pirmųjų n narių, sumos formules, nykstamąją geometrinę progresiją ir jos visų narių sumą. Testą sudaro 17 klausimų.

Sudėtingumas: ★★★

Išvestinės ir jų taikymas

Funkcijų išvestinių skaičiavimas, didžiausia ir mažiausia reikšmės, didžiausia ir mažiausia reikšmės intervale, liestinės lygtis, probleminių uždavinių sprendimas pritaikant išvestines. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Integralai ir jų taikymas

Pirmykščių funkcijų radimas, apibrėžtinių integralų skaičiavimas, kreivių apriboto ploto skaičiavimas panaudojant integralą. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Planimetrija

Planimetrijos uždaviniai su atkarpomis, apskritimais, trikampiais, keturkampiais, įbrėžtomis ir apibrėžtomis figūromis. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆

Kombinatorika

Įvairūs tekstiniai kombinatorikos uždaviniai, kuriems spręsti pasitelkiamos kėlinių, gretinių ir derinių formulės. Testą sudaro 12 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆

Tikimybių teorija

Tikimybių teorijos taikymas sprendžiant tekstinius uždavinius su priklausomais ir nepriklausomais įvykiais. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆