math24

4 klasės matematikos testai


Viso kurso kartojimas

Testas, skirtas pakartoti ketvirtoje klasėje įgytas matematikos žinias. Nesudėtingi tekstiniai uždaviniai su įvairiais judėjimo, pinigų, daiktų, figūrų, produktų ar žmonių skaičiavimais. Testą sudaro 10 klausimų.

★☆☆