math24

5 klasės matematikos testai

Viso kurso kartojimas

Įvairių penktos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, matavimai, lygtys, geometrija, tekstiniai uždaviniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆