math24

7 klasės matematikos testai


Viso kurso kartojimas

Įvairių septintos klasės matematikos temų testas: skaičiai ir skaičiavimai, lygtys, geometriniai uždaviniai. Testą sudaro 10 klausimų.

★★☆