math24

8 klasės matematikos testai

Viso kurso kartojimas

Įvairių aštuntos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Laipsniai ir šaknys

Laipsnių ir šaknų savybių taikymas sprendžiant įvairius uždavinius. Uždaviniai nesunkiai išsprendžiami remiantis pagrindinėmis taisyklėmis. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Reiškiniai

Skaitiniai ir raidiniai reiškiniai. Vienanariai ir daugianariai. Dvinario kvadratas, kvadratų skirtumo formulė, bendro dauginamojo iškėlimas. Reiškinių sudarymas. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Lygtys

Paprastųjų ir kvadratinių lygčių sprendimas. Atskliaudimas, bendro dauginamojo iškėlimas, kvadratų skirtumo ir dvinario kvadrato formulės. Lygčių sudarymas. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Nelygybės

Nelygybių supratimo testas. Tiesinių nelygybių sprendimas, intervalai, begalybės. Nelygybių sudarymas tekstiniuose uždaviniuose. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Plotai ir perimetrai

Lygiašonis ir statusis trikampiai. Keturkampiai: stačiakampis, lygiagretainis, rombas ir trapecija. Perimetro ir ploto skaičiavimai. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Rinkiniai ir tikėtinumas

Teste tikrinamos pagrindinės rinkinių ir tikimybių supratimo žinios. Uždaviniai lengvai suprantami, nes juose aprašomos situacijos dažnai sutinkamos realiame gyvenime. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆