math24

8 klasės matematikos testai

7 klasės kurso kartojimas

Įvairių septintos klasės matematikos temų testas: skaičiai ir skaičiavimai, lygtys, geometriniai uždaviniai.

Klausimų skaičius 10     Sudėtingumas ★★☆

Laipsniai ir šaknys

Laipsnių ir šaknų savybių taikymas sprendžiant įvairius uždavinius. Uždaviniai nesunkiai išsprendžiami remiantis pagrindinėmis taisyklėmis.

Klausimų skaičius 10     Sudėtingumas ★☆☆

Reiškiniai

Skaitiniai ir raidiniai reiškiniai. Vienanariai ir daugianariai. Dvinario kvadratas, kvadratų skirtumo formulė, bendro dauginamojo iškėlimas. Reiškinių sudarymas.

Klausimų skaičius 10     Sudėtingumas ★☆☆

Lygtys

Paprastųjų ir kvadratinių lygčių sprendimas. Atskliaudimas, bendro dauginamojo iškėlimas, kvadratų skirtumo ir dvinario kvadrato formulės. Lygčių sudarymas.

Klausimų skaičius 10     Sudėtingumas ★☆☆

Nelygybės

Nelygybių supratimo testas. Tiesinių nelygybių sprendimas, intervalai, begalybės. Nelygybių sudarymas tekstiniuose uždaviniuose.

Klausimų skaičius 10     Sudėtingumas ★☆☆

Plotai ir perimetrai

Lygiašonis ir statusis trikampiai. Keturkampiai: stačiakampis, lygiagretainis, rombas ir trapecija. Perimetro ir ploto skaičiavimai.

Klausimų skaičius 10     Sudėtingumas ★☆☆

Rinkiniai ir tikėtinumas

Teste tikrinamos pagrindinės rinkinių ir tikimybių supratimo žinios. Uždaviniai lengvai suprantami, nes juose aprašomos situacijos dažnai sutinkamos realiame gyvenime.

Klausimų skaičius 10     Sudėtingumas ★☆☆

8 klasės kurso kartojimas

Įvairių aštuntos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos.

Klausimų skaičius 10     Sudėtingumas ★☆☆